W poszukiwaniu sztuki
Strona Galerii Sztuki w Drodze w osobie Danuty Farysej, rok zał. 1991

Witamy!

Witaj na stronie "W poszukiwaniu sztuki". Znajdziesz tu informacje dotyczące rozwoju sztuki w Starogardzie Gdańskim - wiadomości dotyczące konkursów, wernisaży, wystaw, ciekawych spotkań i warsztatów plastycznych.


Jan Paweł II:

"Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy i człowiek przez nią tworzy siebie. I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu. Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas przez ciąg dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna. Bardziej nawet niż granice polityczne."
XXV JUBILEUSZOWY KOCIEWSKI KONKURS PLASTYCZNY na NAJCIEKAWSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Regulamin i karta zgłoszeń!SzopkiDziękuję wszystkim uczestnikom Kociewskiego Konkursu Plastycznego na Najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową, którzy w ciągu dwudziestu pięciu lat ich organizcji, nadsyłali corocznie swoje prace, życząc im dalszej radości tworzenia.


Dziękuję wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, którzy pomagali materialnie i wspierali słowem, i tym którzy powyższy konkurs obejmowali honorowym patronatem.

Z poważaniem
Pomysłodawca i organizator dwudziestu trzech edycji konkursu i wystaw pokonkursowych
Danuta Farysej
 

 

XXV JUBILEUSZOWY KOCIEWSKI KONKURS PLASTYCZNY
na
NAJCIEKAWSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

skierowany do mieszkańców Kociewia i sympatyków tego regionu

POD PATRONATEM:

Prezydenta Miasta Starogard Gdański Janusza Stankowiaka

 

"Z wiary i naszych serc
Zbudujemy stajenkę
Maryja w niej Dzieciątko położy
Na niebie zaświeci gwiazda
Anioł obwieści pokój
Ludziom dobrej woli
Wzniesie się chwała Pana"

REGULAMIN KONKURSU:

Organizator:
- "Galeria Sztuki w Drodze" w osobie Danuty Farysej


Współorganizator:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Bernarda Sychty w Staroragrdzie Gdańskim w osobie Radosława Spychalskiego


Kurator konkursu i wystaw pokonkursowych:
Danuta Farysej, organizator i pomysłodawca dwudziestu czterech edycji konkursu


Zasięg konkursu:
Konkurs swoim zasięgiem obejmuje wszystkie kociewskie powiaty: świecki, tczewski, starogardzki oraz kierowany jest również do osób sympatyzujących z tym regionem.


Boże Narodzenie to czas niezwykły, czas radości, odpoczynku od codzienności, refleksji oraz wspomnień, czas adorowania tradycji chrześcijańskiej i lokalnej – ludowej. Nieodłączną częścią tej tradycji jest budowanie świątecznych szopek. Daje ono okazję do pogłębienia znajomości tematu, pozwala wykazać się pomysłowością i zręcznością, kształci zamiłowanie do sztuki, wymaga wiele cierpliwości.

"Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada"


Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Przedmiotem konkursu są szopki bożonarodzeniowe nawiązujące do tradycji biblijnej wykonane samodzielnie lub pod opieką nauczyciela, opiekuna (rodzice, starsze rodzeństwo),
 2. Prace powinny mieć formę przestrzenną. Dopuszczalna jest płaskorzeźba (nie przyjmujemy form płaskich). Praca musi być wykonana w sposób trwały nie podlegający uszkodzeniu podczas transportu. Do budowy nie wolno wykorzystywać elementów gotowych m.in. wycinanych z pocztówek. Preferujemy materiały naturalne: drewno (również sklejki, płyty, tektura itp.), glina, gips, masa solna i inne.
 3. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z przedszkoli i wszystkich typów szkół.
 4. W związku z tym, iż szopka bożonarodzeniowa jest tematycznie związana z rodziną, wprowadzamy nową kategorię - kategorię rodzinną, pozwalającą wykonać wspólną szopkę przez wszystkich domowników.
 5. Wymiary prac dowolne.
 6. Prace winny zawierać informację na trwałe przymocowaną do boku szopki

  1) imię i nazwisko autora
  2) wiek autora
  3) adres i telefon autora, ewentualnie adres email.
  4) jeżeli praca została wykonana pod kierunkiem nauczyciela lub opiekuna należy podać jego imię i nazwisko, szkołę i telefon kontaktowy
 7. Każdy zainteresowany udziałem w konkursie powinien dostarczyć prace, wraz z wypełnionymi kartami zgłoszeń, do dnia 16 grudnia 2016 r. do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starogardzie Gdańskim (w godz. 8 – 14) lub też wcześniej umówić dostarczenie pracy poza wymienionymi godzinami, dzwoniąc pod numer 505-600-704.
 8. Oceny prac dokona jury w skład, którego wejdą artyści plastycy. Jury oceniać będzie prace w następujących kategoriach:

  a. przedszkola
  b. szkoły podstawowe
  c. gimnazja
  d. szkoły ponadgimnazjalne
  e. osoby niepełnosprawne
  f. osoby dorosłe
  g. kategoria rodzinna

 9. Magrody: Nagrodza Bursztynowej Szopki i nagrody rzeczowe
 10. Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną powiadomione indywidualnie lub poprzez placówki które reprezentują oraz na stronie internetowej www.wposzukiwaniusztuki.pl.
 11. Wystawa Szopek odbędzie się w pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starogardzie Gdańkim im. Bernarda Sychty, ul. I. Paderewskiego 1, 83-200 Starogard Gdański
 12. Zwrot nadesłanych szopek nastąpi po wernisażu i wystawach pokonkursowych (koniec lutego 2017 r.)
 13. W kwestiach nie objętych regulaminem prosimy o kontakt pod numerem 505-600-704, email: danutafarysej@wp.pl.


Bardzo gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
Życzymy twórczych pomysłów!

Zapraszamy do obejrzenia filmu archiwalnego:

Organizacja Kociewskiego Konkursu Szopek: Danuta Farysej
Film: Danuta Farysej

 

Dokumenty związane z patronatem honorowym

Dotyczy historii dwudziestu czterech edycji Kociewskiego konkursu Plastycznego na Najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową

Kociewie, a w tym stolica tego regionu Starogard Gdański, bogate w historię, kulturę, tradycje ludowe, świętuje 20lecie budowania szopek. Konkurs ten to niezwykłe przeżycie dla dzieci z przedszkoli i szkół, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych, twórców ludowych i amatorów oraz dla całych rodzin.

Jest w nich kociewski duch i urok, ale także ciepło i nadzieja jaką daje Boże Narodzenie. Miło oglądać jak uczestnicy konkursu dostarczają szopki przez siebie własnoręcznie wykonane. Wielokrotnie przynoszone są do placówek szkolnych, gdzie następuje pierwsza weryfikacja, inne dostarczane są samochodem, jeszcze inne odbierane są z okna pociągu zatrzymującego się w Starogardzie z rąk autora pędzącego do pracy.

Są uczestnicy, którzy swoje szopki przesyłali jako uczetnicy kategorii dziecięcych, a obecnie w kategorii osób dorosłych.

W większości edycji honorowy patronat obejmowali J.E. biskup diecezjalny ks. Jan Bernard Szlaga, a także prezydenci miasta Starogard Gdański: Paweł Głuch, Stanisław Karbowski i Edmund Stachowicz oraz starostowie powiatu starogardzkiego: Andrzej Grzyb i Sławomir Neumann.

Wystawy pokonkursowe miały miejsce m.in. w szkołach, parafiach, Muzeum Ziemi Kociewskiej, a od piętnastu lat wystawa pokonkursowa jest również imprezą towarzyszącą „Rodzinnemu Śpiewaniu Kolęd”, które odbywa się w Jabłowie w towarzystwie „żywego żłobka”. Szopka bożonarodzeniowa jako nierozerwalny symbol rodziny na stałe wpisała się do historii „Rodzinnego śpiewania kolęd”, tworząc uroczystość rodzinną, a nawet pokoleniową bowiem uczestniczą w niej całe rodziny dając w ten sposób wyraz wielkiego przywiązania do tradycji, sztuki i religii.

Do tradycji należy również wystawa naszych szopek w Galerii Mariackiej w Gdańsku, gdzie można je zobaczyć w towarzystwie aniołów, kociewskiej scenografii, oraz przy dźwiękach kolęd wykonanych przez nasze kociewskie chóry dziecięce (80-osobowy chór dziecięcy „Caritas” z Jabłowa, chór „Modraki” z Tczewa, zespoły i osoby indywidualne). Widok szopki, opłatka, łamanego chleba, zapach siana, świeżych świerkowych choinek przyciągają wielu widzów z regionu województwa, Polski, oraz osób spoza granic, ponieważ do Gdańska zjeżdża wielu turystów szczególnie w okresie świątecznym.

Kociewskie szopki dzięki organizowanemu konkursowi trafiły do muzeów, kolekcji prywatnych, jak również zostały sprezentowane dzieciom nieuleczalnie chorym, którym to sprawiło ogromną radość i umożliwiły głebsze przeżycie tego ważnego dla nas święta.

Do realizacji dwudziestu edycji powyższego konkursu mogło dojść dzięki wcześniejszej kilkuletniej współpracy z dyrekcją Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Starogardzie, następnie z dyrekcją Ogniska Pracy Pozaszkolnej, oraz obecnej już wieloletniej współpracy z dyrekcją Starogardzkich Szkół Autonomicznych., z którą współpracuję do dzisiejszego dnia.

Dziękuję wszystkim osobom, które pomagają materialnie i wspieraja słowem, to jest: władzom lokalntym, firmom i osobom prywatnym za wszelką okazaną pomoc. W szczególności dziękuję uczestnikom konkursów, życząc dalszej radości z tworzenia. Z poważaniem


Pomysłodawca i kurator wszystkich edycji konkursu

Danuta Farysej

Z historii konkursu c.d.
Niektóre z szopek w 2012 r.Wykonali kolejno:
1. Praca Zbiorowa, 12-15 lat pod kierunkiem Leszka Baczkowskiego, Frank
2. Grupa Przedszkolna 3,4,5-latki z Przedszkola nr 2 w Pelplinie pod opieką Łucji Hertel
3. Krzysztof Kopis i Grzegorz Habel, DPS Starogard Gdański (al. Wojska Polskiego)
4. Leszek Baczkowski, twórca ludowy, Frank
5. Baczkowski, Rywałd, grupa szkół średnich
6. Praca zbiorowa 5,6-latki, Przedszkole nr 2 w Plelplinie, pod opieką Wioletty Ryszkowskiej
7. Monika Maciejewska, Skórcz, kategoria osób dorosłych. Złota szopka wykonana jest z ok. 22 gatunków makaronu
8. Pracownia rzeźbiarska DPS Rokocin, autor: Zdzisław Tichonow, opiekun: Sebastian krzemiński


Z archiwum I edycji Konkursu na Najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową 1992 r.

I edycja konkursu trwała od paźdzernika do 18 grudnia 1992 roku.

Wszystkie dokumenty opatrzone są pieczątką Szkoły nr 8, która patronowała konkursowi przez 8 lat. Kolejnym edycjom od 2000 roku do 2006, patronowało Ognisko Pracy Pozaszkolnej, a od 2007 patronowały Starogardzkie Szkoły Autonomiczne.

Regulamin napisany na zwykłej maszynie do pisania.

Plakat i zaproszenie wykonane ręcznie za pomocą literek samoprzylepnych, ogólnie trudno dostępne.

Na poniższym zdjęciu Kurator Konkursu, Danuta Farysej - wystawa szopek na holu Szkoły Podstawowej nr 8 (obecnie SP1, ul. Zblewska). Ilość nadesłanych prac: 400Nagroda specjalna dla anonimowego autora szopki, stojącego obok swego dzieła, który obecnie liczy ok. 30 lat. Czekamy na zgłoszenie!

Galeria zdjęć

Rzeźby wykonał Zygmunt Bukowski, Mierzeszyn, region Kociewia

Podziękowania


Archiwum zdjęć


Migawki z warsztatów indywidualnych i wystaw pokonkursowych


Wystawa w Galerii Mariackiej w Gdańsku

Jeden z wielu katalogów wydanych przez miasto Gdańsk wraz z zaproszeniem na jedną z licznych wystaw pokonkursowych Kociewskiego Konkursu plastycznego na Najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową mających miejsce w Galerii Mariackiej w Gdańsku przy ul. Mariackiej:

Na okładce szopka wykonana przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tczewie w kategorii osób niepełnosprawnych. Wysokośc najwyższych postaci ok 1 metra.

Jeden z wierszy zadedykowanych konkursowi szopek napisany przez poetę z Kociewia Jana Majewskiego.

Sypał śnieg
zagłuszył wszystko
Był obuty
W obszerne cicho-sza pantofle
Mówiono nam małym:
Patrzcie - to pierwsza gwiazdka
Ale my byliśmy pewni że to opadają
Najbardziej jasne pióra anioła

Patrzyliśmy przez szybkę
jak śnieg okraczał płoty
Konary drzew -
Przykrywał śmieci i wciąż wirował - wirował
Aż trzeba było odwracać oczy
Gdyż wirowanie udzielało się głowom
Dzwoniło w uszach

Podstawialiśmy dłonie
Nie nie oszukano nas - bowiem
Na naszych ciepłych dłoniach coraz ukazywały się
Olśniewające gwiazdki które - pomimo że
Staraliśmy się zachować na dłużej
Ich delikatne iskrzące piękno
Prawie natychmiast gasły

Wszędzie pachniało świerczyną
Biały puch miękko ciepło tajemniczo
Zakrywał przed naszym urzeczonym wzrokiem
Cały świat - niebo ziemię dyskretną procesją
Najpierwszych gwiazdek
Zdawało nam się że razem z nimi
Lecimy do stajenki

Jan Majewski
Warsztaty ceramiczne (glina, projekty szopek) z dziećmi, ich rodzicami i dziadkami, przeprowadzono w następujących placówkach:

- Przedszkole nr 4 Starogard
- Przedszkole Rywałd
- Szkoła Podstawowa Klonówka
- Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Wielkim
- Szkoła Podstawowa nr 1, Starogard Gdański
- Miejski Dom Kultury w Skórczu
- Gminny Ośrodek Kultury w Skarszewach
- Pracownia Zajęć Twórzczych "Caritas" w Jabłowie
- Publiczna Szkoła Ponadgimnazjalna w Owidzu
- Starogardzkie Szkoły Autonomiczne, Starogard Gdański

Warsztaty przeprowadziła Danuta FarysejWręczenie nagród w kategorii osób dorosłych

Pobierz regulamin i kartę uczestnika w formacie .pdf (kliknij)

Pobierz regulamin i kartę uczestnika w formacie Worda (kliknij)