W poszukiwaniu sztuki
Strona Galerii Sztuki w Drodze w osobie Danuty Farysej, rok zał. 1991

XXV JUBILEUSZOWY KOCIEWSKI KONKURS PLASTYCZNY na NAJCIEKAWSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Regulamin i karta zgłoszeń!Szopki 

XXV KOCIEWSKI KONKURS PLASTYCZNY
na
NAJCIEKAWSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

POD PATRONATEM:

Prezydenta Miasta Starogard Gdański Janusza Stankowiaka

 

"Z wiary i naszych serc
Zbudujemy stajenkę
Maryja w niej Dzieciątko położy
Na niebie zaświeci gwiazda
Anioł obwieści pokój
Ludziom dobrej woli
Wzniesie się chwała Pana"

REGULAMIN KONKURSU:

Organizator:
- "Galeria Sztuki w Drodze" w osobie Danuty Farysej


Współorganizator:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Bernarda Sychty w Staroragrdzie Gdańskim w osobie Radosława Spychalskiego


Kurator konkursu i wystaw pokonkursowych:
Danuta Farysej, organizator i pomysłodawca dwudziestu czterech edycji konkursu


Zasięg konkursu:
Konkurs swoim zasięgiem obejmuje wszystkie kociewskie powiaty: świecki, tczewski, starogardzki oraz kierowany jest również do osób sympatyzujących z tym regionem.


Boże Narodzenie to czas niezwykły, czas radości, odpoczynku od codzienności, refleksji oraz wspomnień, czas adorowania tradycji chrześcijańskiej i lokalnej – ludowej. Nieodłączną częścią tej tradycji jest budowanie świątecznych szopek. Daje ono okazję do pogłębienia znajomości tematu, pozwala wykazać się pomysłowością i zręcznością, kształci zamiłowanie do sztuki, wymaga wiele cierpliwości.

"Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada"


Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Przedmiotem konkursu są szopki bożonarodzeniowe nawiązujące do tradycji biblijnej wykonane samodzielnie lub pod opieką nauczyciela, opiekuna (rodzice, starsze rodzeństwo),
 2. Prace powinny mieć formę przestrzenną. Dopuszczalna jest płaskorzeźba (nie przyjmujemy form płaskich). Praca musi być wykonana w sposób trwały nie podlegający uszkodzeniu podczas transportu. Do budowy nie wolno wykorzystywać elementów gotowych m.in. wycinanych z pocztówek. Preferujemy materiały naturalne: drewno (również sklejki, płyty, tektura itp.), glina, gips, masa solna i inne.
 3. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z przedszkoli i wszystkich typów szkół.
 4. W związku z tym, iż szopka bożonarodzeniowa jest tematycznie związana z rodziną, wprowadzamy nową kategorię - kategorię rodzinną, pozwalającą wykonać wspólną szopkę przez wszystkich domowników.
 5. Wymiary prac dowolne.
 6. Prace winny zawierać informację na trwałe przymocowaną do boku szopki

  1) imię i nazwisko autora
  2) wiek autora
  3) adres i telefon autora, ewentualnie adres email.
  4) jeżeli praca została wykonana pod kierunkiem nauczyciela lub opiekuna należy podać jego imię i nazwisko, szkołę i telefon kontaktowy
 7. Każdy zainteresowany udziałem w konkursie powinien dostarczyć prace, wraz z wypełnionymi kartami zgłoszeń, do dnia 16 grudnia 2016 r. do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starogardzie Gdańskim (w godz. 8 – 14) lub też wcześniej umówić dostarczenie pracy poza wymienionymi godzinami, dzwoniąc pod numer 505-600-704.
 8. Oceny prac dokona jury w skład, którego wejdą artyści plastycy. Jury oceniać będzie prace w następujących kategoriach:

  a. przedszkola
  b. szkoły podstawowe
  c. gimnazja
  d. szkoły ponadgimnazjalne
  e. osoby niepełnosprawne
  f. osoby dorosłe
  g. kategoria rodzinna

 9. Magrody: Nagrodza Bursztynowej Szopki i nagrody rzeczowe
 10. Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną powiadomione indywidualnie lub poprzez placówki które reprezentują oraz na stronie internetowej www.wposzukiwaniusztuki.pl.
 11. Wystawa Szopek odbędzie się w pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starogardzie Gdańkim im. Bernarda Sychty, ul. I. Paderewskiego 1, 83-200 Starogard Gdański
 12. Zwrot nadesłanych szopek nastąpi po wernisażu i wystawach pokonkursowych (koniec lutego 2017 r.)
 13. W kwestiach nie objętych regulaminem prosimy o kontakt pod numerem 505-600-704, email: danutafarysej@wp.pl.


Bardzo gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
Życzymy twórczych pomysłów!

Pobierz regulamin i kartę uczestnika w formacie .pdf (kliknij)

Pobierz regulamin i kartę uczestnika w formacie Worda (kliknij)