W poszukiwaniu sztuki
Strona Galerii Sztuki w Drodze w osobie Danuty Farysej, rok zał. 1991

Plener fotograficzny "Dziecko wśród natury"

Miejsce pleneru: Ogród Rajski DPS dla dzieci w Bieleawkach

Wyjazd 24 sierpnia 2009 r., sobota, godz. 8 zamówionym autokarem sprzed Starogardzkiego Centrum Kultury.

Impreza bezpłatna - sponsorowana

Organizator: Danuta Farysej, Starogardzkie Szkoły Autonomiczne, tel. kontaktowy 0 505 600 704