W poszukiwaniu sztuki
Strona Galerii Sztuki w Drodze w osobie Danuty Farysej, rok zał. 1991

Warsztaty