W poszukiwaniu sztuki
Strona Galerii Sztuki w Drodze w osobie Danuty Farysej, rok zał. 1991

Wystawy

GALERIA "A" im. Michała Faryseja, działająca przy Starogardzkim Centrum Kultury, jest organizatorem wielu wystaw twórców lokalnych, uznanych polskich i zagranicznych - m.in.:

Wrzesień 2017

Kolekcje Sztuki Polskiej ze zbiorów prywatnych

Kwiecień 2017

Sęczwa

Luty 2017

Kroplewski

Dodatkowo:


wystawa prac Franciszka Starowieyskiego